Kindercoaching

Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende begeleidingsvorm voor kinderen die hulp kunnen gebruiken met betrekking tot leren, emoties en gedrag.

Als kindercoach help ik het kind om op zoek te gaan naar de oplossing voor hetgeen waar het kind last van heeft.
Samen met het kind buigen wij dit om naar een te leren vaardigheid. Dit bevordert een positieve sfeer. Mijn werkwijze is dan ook oplossingsgericht.
Naast het begeleiden van het kind, vind ik een goede samenwerking en contact met ouders van groot belang.
Ouders hebben veel invloed op een kind.
Het voornaamste doel voor mij als kindercoach is om het zelfvertrouwen van het kind te vergroten.

Kinderen hebben vele kwaliteiten en talenten in zich. Als kindercoach help ik hen deze te herkennen en in te zetten.

Wanneer er contact wordt gezocht met een kindercoach is het van belang dat het probleem duidelijk is. Daarna zal er een hulpvraag worden geformuleerd die aangeeft waaraan het kind geholpen wil worden. Tijdens de intake zal dit duidelijk worden.
De hulpvraag van de ouder(s) zou kunnen verschillen van het kind. In de gesprekken met het kind zal naar voren komen wat zijn/haar hulpvraag is en daarmee zal ik als kindercoach aan de slag gaan. Kindercoaching is namelijk gericht op de hulpvraag van het kind.
Wanneer de hulpvraag van de ouder(s) verschilt van die van het kind, of wanneer de hulpvraag enkel van de ouder(s) komt, bied ik opvoedondersteuning aan.