Werkwijze

Mijn werkwijze is kortdurend. Er wordt alleen gekeken naar wat nodig is voor het kind. Zo kan er in een korte tijd het gewenste resultaat worden behaald. 

Stap 1: e-mail of telefonisch contact
Door middel van het sturen van een e-mail of telefonisch contact kunt u een afspraak maken met mij voor een vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek of direct een intakegesprek.

Stap 2: Intakegesprek
Voor het intake gesprek ontvangt u per mail een intakeformulier. Dit formulier wordt voor het intakegesprek ingevuld en terug gestuurd.
Er wordt dieper ingegaan op de hulpvraag en situatie. Ik zal aangeven wat mijn behandelplan is. 

Stap 3Coaching met het kind gedurende gemiddeld 6 bijeenkomsten.

In de coachingssessies met het kind zal ik verschillende tools inzetten, zoals:

> gesprekstechnieken

> educatieve spellen, waaronder het ‘coachee spel’ waar ik licentiehouder van ben

> werkwijze van kids’ skills*

> creatieve en spel werkvormen 

> ontspanningsoefeningen

> ‘RET’ (Rationele Emotieve Therapie)*

> Braingymoefeningen 

> Fysieke en mentale krachtoefeningen uit de Rots en Water training*
* meer informatie hierover zie het kopje over mij.

Tussentijds zal er contact met ouders zijn over de vorderingen.

Stap 4Afsluitend gesprek met ouders

Het is mogelijk om na enkele weken een afspraak te maken voor een terugkomdag.