Voor wie?

Als kindercoach ben ik er voor kinderen die hulp kunnen gebruiken bij onder andere:

> omgaan met onzekerheid of faalangst;

> het ombuigen van een vaste mindset naar een groeimindset.

> het beter begrijpen en omgaan met hoogbegaafdheid

> het leren leren

> vergroten/versterken van zelfvertrouwen;

> omgaan met emoties (verdriet, angst, boosheid)

> leggen/onderhouden van sociale contacten;

> omgaan met spanning/stress;

> verbeteren van het zelfbeeld;

> omgaan met hoge eisen stellen/perfectionisme;